Gil Gas, Veronica, Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, España