Torres, Juan, Universitat de Lleida / Serveis Regionals a Lleida de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, España